Centrum Zdrowia Ogrodowa

 • Wyłącz modyfikację
 • Zwiększ tekst
 • Zmniejsz tekst
 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatywny kontrast
 • Jasne tło
 • Podkreślone linki
 • Czytelna czcionka
Pokaż opcje

Dostępność Plus dla zdrowia

w ramach której unowocześnia,przebudowuje i doposaża poradnie w sprzęty mające na celu poprawę jakości obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki tej inicjatywie otrzymaliśmy:

Dostępność architektoniczna

 • wymiana kabiny windy,
 • zakup wyposażenia medycznego takiego jak; lampy zabiegowe, przenośny aparat USG, przenośny spirometr, przenośny aparat KTG, przenośny aparat EKG, wagi dla niemowląt, nowoczesne wagi dla starszych dzieci i osób dorosłych
 • wyposażenie gabinetów lekarskich w nowe krzesła dla pacjentów, fotel ginekologiczno-położniczy i stoły z regulowana wysokością, stoły dla niemowląt,
 • zakup krzesełkowej składanej wagi, wózka inwalidzkiego, obrotowej platformy do przesadzania osób niepełnosprawnych,
 • zainstalowanie nowych bezdotykowych podajnikó mydła,oraz płynów dezynfekcyjnych
 • oznaczenie poszczególnych pomieszczeń opisami w alfabecie Braille’a,
 • zainstalowanie pętli indukcyjnej w rejestracji ogólnej i zakup pętli mobilnych na użytek gabinetów lekarskich i zabiegowych,
 • umożliwienie pacjentom korzystania z lupy elektronicznej z zaimplementowanym mechanizmem zamiany tekstu na mowę.

W ramach komponentu organizacyjnego

 • przygotowanie procedury w zakresie przyjaznej obsługi osób ze szczególnymi potrzebami oraz sporządzenie listy osób o szczególnych potrzebach będących pacjentami placówki,
 • przeprowadzenie ankiety dotyczącej jakości obsługi w placówce uwzględniającej szczególne potrzeby pacjentów i personelu placówki

W ramach komponentu cyfrowego

 • zakup laptopów stworzenie
 • strony www przyjaznej osobom ze szczególnymi potrzebami

W ramach komponentu komunikacyjnego

 • zrealizowanie szkoleń dla kadry kierowniczej i personelu z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami,
 • przeszkolenie wybranych pracowników z zakresu polskiego języka migowego obejmującego podstawową terminologię medyczną

Nasza strona używa ciastek w celu przechowywania ustawień.