Centrum Zdrowia Ogrodowa

 • Wyłącz modyfikację
 • Zwiększ tekst
 • Zmniejsz tekst
 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatywny kontrast
 • Jasne tło
 • Podkreślone linki
 • Czytelna czcionka
Pokaż opcje

Deklaracja dostępności


Centrum Zdrowia Ogrodowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://www.ogrodowa.wroclaw.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2022-10-17. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-10-31.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 17.10.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 31.10.2022 r.

Udogodnienia i skróty klawiaturowe 

Strona internetowa posiada udogodnienia spełniające wymagania dostępności. Udogodnienia pozwalają na:

 • włączenie strony w skali szarości
 • powiększanie i zmniejszanie fontów
 • wyświetlenie strony w kontrastowych kolorach z ciemnym tłem
 • wyświetlenie strony w kontrastowych kolorach z jasnym tłem
 • zaznaczenie wszystkich linków na stronie za pomocą podkreślenia
 • zwiększenie czytelności fontów
 • reset wszystkich zmian do ustawień początkowych

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych:

 • TAB – przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
 • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
 • SHIFT + CTRL + + – powiększanie strony
 • SHIFT + CTRL + + – powiększanie strony
 • SHIFT + CTRL + 0 – powrót do bazowych wymiarów strony
 • ESC – anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to na adres mailowy: rejestracja@ogrodowa.wroclaw.pl lub telefonicznie - 71 349 27 21.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Zdrowia Ogrodowa, ul. ul. Eluarda 7, 54-019 Wrocław

 1. Centrum składa się z budynku A i budynku B.
 2. Po lewej i prawej stronie Centrum znajduje się parking dla pacjentów. Na parkingu wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Do Centrum prowadzą 2 wejścia od ul. Eluarda – wejście boczne od strony parkingu po lewej stronie oraz wejście główne ma wprost Apteki. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków. Dla pacjentów przeznaczone jest wejście główne.
 4. Rejestracja znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego, w budynku A. Drzwi przed rejestracją otwierają się automatycznie.
 5. W budynku znajdują się windy, którymi można dotrzeć na wszystkie piętra budynku A i B. Windą po lewej stronie od wejścia głównego dojedziesz na piętro pierwsze i drugie budynku B. Windą po prawej stronie dojedziesz na piętro pierwsze i drugie budynku A. Budynek A i B nie ma połączenia na pierwszym i drugim piętrze. Windy są przystosowane do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Windy pomieszczą osobę na wózku inwalidzkim i opiekuna.
 6. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na 2 piętrze w budynku B, na wprost pokoju socjalnego. W toalecie znajduje się system przywoławczy dla pacjentów.
 7. Do Centrum i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W rejestracji oraz w wybranych gabinetach lekarskich POZ można skorzystać z pętli indukcyjnej.
 9. Gabinety lekarza POZ i położnej oznaczone są tabliczkami z wykorzystaniem alfabetu Braille'a.
 10. Gabinety POZ wyposażone są w elektryczne kozetki, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób starszych oraz wagę dla osób o większej masie.
 11. Gabinet położnej wyposażony jest w elektryczny fotel ginekologiczny, dostosowany do potrzeb kobiet z niepełnosprawnościami. 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W przychodni nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Asystent Osoby ze Szczególnymi Potrzebami

W Centrum można skorzystać z pomocy Asystenta Osoby ze Szczególnymi Potrzebami. Zadaniem Asystenta jest udzielanie niezbędnej pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do zadań Asystenta w szczególności należy:

 • pomoc w skutecznym zarejestrowaniu się na wizytę lekarską lub załatwieniu sprawy innego rodzaju na terenie Przychodni,
 • pomoc w dotarciu z parkingu do punktu docelowego w Przychodni,
 • pomoc w poruszaniu się po obiekcie.

Z pomocy Asystenta można skorzystać:

 • na miejscu zgłaszając potrzebę pomocy w Rejestracji Przychodni bądź po umówieniu się,
 • telefonicznie: 71 349 27 21,
 • e-mail: rejestracja@ogrodowa.wroclaw.pl

Nasza strona używa ciastek w celu przechowywania ustawień.